Keuringen

widget-image

Elektrische handgereedschappen

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor u en uw werknemers is het wettelijk verplicht een jaarlijkse NEN3140 keuring te laten uitvoeren voor uw elektrische (hand)gereedschappen en metaalbewerkingsmachines. Afgekeurde machines worden zo snel mogelijk gerepareerd om te voorkomen dat deze machines niet meer gebruikt mogen worden.

NEN3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
Deze keuringen voeren wij zowel uit in onze werkplaats als op door uw gewenste locatie. Wanneer de keuring is afgerond ontvangt u hiervan de keuringscertificaten. Ook wordt de machine voorzien van een sticker met de nieuwe keuringsdatum.

Draagbaar klimmaterieel - ladders – trappen

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor u en uw werknemers is het wettelijk verplicht een jaarlijkse NEN2484 keuring te laten uitvoeren voor uw draagbaar klimmateriaal.

Draagbaar klimmateriaal moet geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit ‘Draagbaar klimmateriaal’. Een ladder- en trappeninspectie wordt ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Dit is van belang bij de aansprakelijkheidsstelling.

Deze keuringen voeren wij zowel uit in onze werkplaats als op door uw gewenste locatie. Wanneer de keuring is afgerond ontvangt u hiervan de keuringscertificaten. Ook wordt het gekeurde product voorzien van een sticker met de nieuwe keuringsdatum.

widget-image